E-inspektor Srbija

Sistem e-INSPEKTOR je ekspertni sistem koji u potpunosti podržava rad inspekcije i razvijen je u skladu sa direktivama Evropske unije (za različite oblasti inspekcije). Osnovna svrha e-inspektora je povećanje efikasnosti i efikasnosti rada inspekcijskih službi. Sistem prati i poboljšava primenu propisa i koordinira rad inspekcijskih službi. 

Sistem u potpunosti podržava sve poslovne procese inspekcije: planiranje nadzora, upravljanje rizikom, vođenje evidencije o objektima i subjektima nadzora, pripremu inspektora za praćenje, terenski rad (izradu zapisnika, donošenje odluka, prekršajni nalog), upravljanje dokumentima (DMS), popunjavanje i dijagnostiku koristeći kontrolne liste, automatsku poštarsku službu, digitalnu arhivu, praćenje upozorenja i praćenje izvršenja, upravnu konzolu (BAM), analizu podataka i izveštavanje.


Prijavite se i budite prvi koji će saznati sve novosti

© Copyright 2018 e-inspektor - Sva prava zadržana.